Skip to content

Omgaan met vermissing

OMV

Welkom op de website van Omgaan met Vermissing (OMV). Bent u een achterblijver van een vermissing in Nederland en zoekt u passende hulpverlening? Dan helpt OMV u graag!

Diensten

OMV biedt diverse particuliere en zakelijke diensten aan in de vorm van begeleiding en praktische (juridische) ondersteuning.

ONZE DIENSTEN

Over ons

Melati Ün is de oprichter van OMV. In haar dagelijks leven werkt zij in het sociale domein als professional (inter)nationaal én is zij zelf ook een achterblijver van een vermissing. Dit heeft haar gemotiveerd, maar bovenal geïnspireerd om anderen steun en begeleiding te kunnen bieden.

OVER ONS

Maak van verdriet je brandstof!

Sinds 2016 heeft Melati Ün haar werkzaamheden binnen het sociale domein verricht, waarbij zij zich voornamelijk focust op de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid onder professionals en het bevorderen van diversiteit. Met een speciale nadruk op interculturele interactie heeft zij haar expertise verfijnd in het werken met diverse etnische groepen.

Haar carrière omvat een breed scala aan functies en verantwoordelijkheden, waaronder betrokkenheid bij instellingen zoals de geestelijke gezondheidszorg (ggz), gehandicaptenzorg, non-profitsector en jeugdzorg/jeugdbescherming (zowel in het vrijwillig als gedwongen kader).

In het verleden heeft Melati regelmatig internationale reizen gemaakt om bij te dragen aan verschillende organisaties, zoals ngo’s, scholen en vluchtelingenkampen, met langdurige verblijven in Afrikaanse landen, waaronder Tanzania en Rwanda.

Als nabestaande van een vermissing heeft Melati tijdens haar studies uitgebreid onderzoek verricht naar de psychologische en maatschappelijke impact van het achterblijven na een vermissing. Ze heeft geconstateerd dat er in Nederland een gebrek is aan specifieke ondersteuningsstructuren voor achterblijvers, waardoor adequate hulpverlening niet altijd beschikbaar is.

Gedreven door haar persoonlijke ervaringen en professionele inzichten heeft Melati na verloop van tijd besloten haar aandacht te richten op dit gebied. Door nauw samen te werken met achterblijvers en professionals heeft ze zich ingezet om een passende organisatorische structuur te ontwikkelen. Met veel passie heeft ze in 2022 OMV opgericht, met als doel effectieve ondersteuning te bieden aan achterblijvers van vermisten.

Visie

Onze visie op het omgaan met vermissing is dat het een zeer moeilijke en emotionele situatie is voor iedereen die erbij betrokken is. Wij begrijpen dat de gevolgen van vermissing kan leiden tot onzekerheid, stress en verdriet voor alle achterblijvers. Daarom willen we ervoor zorgen dat er voldoende ondersteuning beschikbaar is voor de achterblijvers die te maken krijgen met vermissing, en dat zij de benodigde informatie krijgen om deze moeilijke situatie te kunnen doorstaan.

Onze benadering van vermissing is gebaseerd op twee pijlers: ondersteuning en nazorg. Wanneer iemand vermist raakt, willen we hen en hun familieleden of vrienden de nodige ondersteuning bieden. Dit kan bestaan uit emotionele ondersteuning, zoals counseling en het bieden van een luisterend oor, maar ook uit praktische hulp. Wij begrijpen dat het vinden van een vermiste persoon een prioriteit is, echter ligt onze focus op het bieden van ondersteuning en nodige informatie aan achterblijvers.

Daarnaast bieden wij nazorg aan de betrokkenen nadat de persoon is gevonden, of na langere tijd van vermissing. Vermissing kan leiden tot trauma en psychische problemen, dus het is belangrijk om te zorgen voor nazorg om de achterblijvers te ondersteunen bij het verwerken van de vermissing.

In het kort is onze visie op vermissing dat het bieden van de juiste ondersteuning en nazorg essentieel is om de impact van vermissing te verminderen. We zijn toegewijd om deze visie in de praktijk te brengen en samen te werken om achterblijvers te ondersteunen bij het omgaan met vermissing.

Connecten?

Volg Melati Ün hieronder!