Skip to content

Omgaan met vermissing

OMV

Welkom op de website van Omgaan met Vermissing (OMV). Bent u een achterblijver van een vermissing in Nederland en zoekt u passende hulpverlening? Dan helpt OMV u graag!

Diensten

OMV biedt diverse particuliere en zakelijke diensten aan in de vorm van begeleiding en praktische (juridische) ondersteuning.

ONZE DIENSTEN

Over ons

Melati Ün is de oprichter van OMV. In haar dagelijks leven werkt zij in het sociale domein als professional (inter)nationaal én is zij zelf ook een achterblijver van een vermissing. Dit heeft haar gemotiveerd, maar bovenal geïnspireerd om anderen steun en begeleiding te kunnen bieden.

OVER ONS

Maak van verdriet je brandstof!

Sinds 2016 is Melati Ün werkzaam in het sociale domein en houdt zich voornamelijk bezig met de thema’s ervaringsdeskundigheid onder professionals en diversiteit. Zij heeft gewerkt in uiteenlopende functies en diverse werkzaamheden verricht, o.a. in de GGZ, gehandicaptenzorg, non-profit sector en de jeugdzorg. Daarnaast is zij gespecialiseerd in het multicultureel werken met verschillende doelgroepen. In het verleden is zij meerdere malen afgereisd naar het buitenland om (vrijwilligers)werk te verrichten binnen o.a. diverse ngo’s, vluchtelingenkampen en heeft zij tevens voor langere periode als hulpverlener in Afrika gewerkt. In het dagelijks leven heeft zij een vaste aanstelling binnen de jeugdbescherming en werkt zij als freelancer (inter)nationaal, in het sociale domein.

Naast werkzaam zijn als professional is zij tevens ook een achterblijver van vermissing. Haar vader is vermist geraakt toen zij nog een kind was en is tot op heden nooit teruggevonden. Tijdens haar studies heeft ze diverse literatuuronderzoeken verricht over de emotionele impact van een vermissing bij achterblijvers en welke hulpverlening en/of psychologische begeleiding hiervoor nodig is. Daarbij zijn er in Nederland weinig organisaties die zich specificeren binnen deze doelgroep, waardoor hulpverlening vaak niet passend is voor achterblijvers.

Tijdens haar studies en na het behalen van haar diploma’s kwam zij dan ook op het idee om zich te specialiseren op dit gebied, gezien een vermissing vaak complicerende vragen met zich meebrengt voor achterblijvers. Melati Ün heeft zich in dit thema verdiept en heeft samengewerkt met verschillende achterblijvers en professionals om zo goed mogelijk haar organisatie te kunnen vormgeven in de praktijk. Vanuit haar rol als professional, maar bovenal haar persoonlijke affiniteit met dit onderwerp maakt dat Melati Ün in 2022 met veel passie haar organisatie OMV heeft opgericht.

Visie

Onze visie op het omgaan met vermissing is dat het een zeer moeilijke en emotionele situatie is voor iedereen die erbij betrokken is. Wij begrijpen dat de gevolgen van vermissing kan leiden tot onzekerheid, stress en verdriet voor alle achterblijvers. Daarom willen we ervoor zorgen dat er voldoende ondersteuning beschikbaar is voor de achterblijvers die te maken krijgen met vermissing, en dat zij de benodigde informatie krijgen om deze moeilijke situatie te kunnen doorstaan.

Onze benadering van vermissing is gebaseerd op twee pijlers: ondersteuning en nazorg. Wanneer iemand vermist raakt, willen we hen en hun familieleden of vrienden de nodige ondersteuning bieden. Dit kan bestaan uit emotionele ondersteuning, zoals counseling en het bieden van een luisterend oor, maar ook uit praktische hulp. Wij begrijpen dat het vinden van een vermiste persoon een prioriteit is, echter ligt onze focus op het bieden van ondersteuning en nodige informatie aan achterblijvers.

Daarnaast bieden wij nazorg aan de betrokkenen nadat de persoon is gevonden, of na langere tijd van vermissing. Vermissing kan leiden tot trauma en psychische problemen, dus het is belangrijk om te zorgen voor nazorg om de achterblijvers te ondersteunen bij het verwerken van de vermissing.

In het kort is onze visie op vermissing dat het bieden van de juiste ondersteuning en nazorg essentieel is om de impact van vermissing te verminderen. We zijn toegewijd om deze visie in de praktijk te brengen en samen te werken om achterblijvers te ondersteunen bij het omgaan met vermissing.

Connecten?

Volg Melati Ün hieronder!