Skip to content

Over ons

OMV

Welkom op de website van OMV!

OMV staat ook wel voor “Omgaan met Vermissing”. Wie een dierbare mist door een vermissing ervaart hoe lastig het kan zijn om de draad in het leven weer op te pakken. Anders dan bij een overlijden, kun je bij een vermissing niets afsluiten, doordat het lot van de dierbare in kwestie niet bekend is.

De vermissing van een persoon kan leiden tot intense emoties zoals angst, verdriet, verwarring, schuldgevoelens, stress, woede en frustratie bij familieleden en vrienden. De gevolgen kunnen langdurig zijn en kan invloed hebben op de geestelijke gezondheid. Het is belangrijk om te erkennen dat de (emotionele) gevolgen van een vermissing zeer individueel kunnen zijn en verschillen per persoon en situatie.

MEDIA

Melati (27): “Mijn vader raakte vermist toen ik kind was, nu help ik andere achterblijvers” – FunX.nl

Melati wil zich inzetten voor achterblijvers van vermissing: ‘Ik heb van mijn verdriet mijn brandstof gemaakt’ | Hogeschool Saxion

Vermissing

Een vermissing betekent dat iemand, zonder bekende reden, niet meer op de gebruikelijke plek is en er geen contact is met die persoon. Er is sprake van een vermissing als er geen informatie beschikbaar is over de verblijfplaats van de vermiste persoon en als het niet duidelijk is waar de persoon is of wat er met hem of haar is gebeurd.

Een vermissing kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ongeval, een misdrijf, psychische problemen, familieproblemen of vrijwillige verdwijning. Het kan ook zijn dat de persoon in kwestie niet daadwerkelijk vermist is, maar dat er ongerustheid is omdat hij of zij niet op tijd is thuisgekomen of niet bereikbaar is.

Als iemand als vermist wordt opgegeven, start de politie vaak een onderzoek om de persoon te vinden. Hierbij worden verschillende middelen ingezet, zoals het verspreiden van signalementen, opsporingsberichten via de media en het inzetten van zoekacties. Het doel van deze acties is om de vermiste persoon zo snel mogelijk te vinden en ervoor te zorgen dat hij of zij veilig terugkeert naar huis.

Het kan dus ook zijn dat een vermiste nooit terugkeert naar huis, waarbij achterblijvers continu in onzekerheid leven en vele vragen hebben; ze weten immers niet of de vermiste nog leeft of mogelijk overleden is. Dit maakt dat een vermissing een levenslang rouwproces kan zijn, omdat een vermissing een dynamisch proces is waarbij in vele situaties vragen onbeantwoord blijven. Naast de emotionele impact brengt een vermissing ook een boel praktische zaken met zich mee.

Feiten & cijfers

Jaarlijks worden in Nederland duizenden personen als vermist opgegeven. Het grootste deel hiervan wordt binnen 24 uur weer gevonden.

In 2020 werden er in totaal 40.527 vermissingen gemeld bij de politie, waarvan 92% betrekking had op minderjarigen onder de 18 jaar. Van de gemelde vermissingen in 2020 werden er uiteindelijk 40.038 opgelost. Dit betekent dat ongeveer 98,8% van de vermiste personen weer terecht is gekomen.

Bij vermissingen van personen met een verhoogd risico, zoals jonge kinderen of personen met psychische problemen, wordt vaak snel actie ondernomen door de politie en andere autoriteiten.

De politie werkt samen met andere instanties, zoals Stichting Vermiste Kinderen en het Landelijk Bureau Vermiste Personen, Nationale Databank Vermiste Personen om vermiste personen op te sporen.

Juridische status

De juridische status van een vermist persoon in Nederland is dat deze persoon formeel nog steeds bestaat en niet is overleden. De vermiste persoon behoudt zijn of haar burgerlijke rechten en verplichtingen, zoals het bezit van eigendommen en het hebben van schulden.

Echter, vanwege de onbekende verblijfplaats van de vermiste persoon kunnen sommige van deze rechten en plichten tijdelijk beperkt worden. Zo kunnen financiële en juridische zaken die normaal door de vermiste persoon zelf geregeld worden, in sommige gevallen door een bewindvoerder of een curator worden behandeld. Bijvoorbeeld als het gaat om het beheren van het vermogen van de vermiste persoon, zoals het beheer van een bankrekening, of als het gaat om het afhandelen van contracten.

In sommige gevallen kan de rechter ook een bewindvoerder of curator benoemen om op te treden namens de vermiste persoon, als er bijvoorbeeld sprake is van schulden die moeten worden afgehandeld.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de juridische status van een vermist persoon niet verandert totdat er bewijs is dat de persoon is overleden, of totdat de persoon levend en wel wordt teruggevonden. Dit betekent dat familieleden of naasten van een vermiste persoon diegene niet zomaar kunnen “dood” laten verklaren. Er moeten wettelijke procedures worden gevolgd om dit te doen.

Voorbeelden van (mogelijke) juridische problemen:

  • Het doorbetalen van de hypotheek terwijl de werkgever (van vermiste) geen salaris meer betaalt
  • Scheiden / hertrouwen
  • Het stopzetten van verzekeringen van de vermiste
  • Het aanvragen van DUO / andere uitkeringen