Skip to content

Onze diensten

Diensten particulier

Wij bieden onderstaande hulpverlening aan voor achterblijvers van vermissing:

– Begeleiding
– Counseling
– Praktische (juridische) ondersteuning
– Het organiseren van bijeenkomsten voor lotgenoten
– Nazorg

*Wij zijn SKJ-geregistreerd

*LET OP: Wij bieden GEEN hulpverlening op het gebied van zoektochten e.d. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar professionals met de juiste expertises op dit gebied.

Begeleiding

Onze begeleiding omvat een oplossingsgerichte aanpak, waarbij we cliënten helpen bij het identificeren van haalbare doelen en zich te richten op oplossingen in plaats van problemen. Daarnaast bieden we psycho-educatie, waarbij we informatie verstrekken over mentale gezondheid en behandelingsopties. Deze benaderingen samen zijn bedoeld om cliënten te ondersteunen bij het aanpakken van uitdagingen en het maken van positieve veranderingen in hun leven. We luisteren actief naar de behoeften van onze cliënten en bieden een veilige en ondersteunende omgeving om hen te helpen bij het navigeren door moeilijkheden en het werken aan haalbare oplossingen.

Counseling

Onze counselingbenadering is empathisch, vertrouwelijk en gericht op het begrijpen van de unieke behoeften van de cliënt. We gebruiken verschillende counselingtechnieken, zoals actief luisteren en het stellen van open vragen, om de cliënt te begeleiden bij het verkennen van hun situatie en het identificeren van oplossingen. We streven naar zelfbewustzijn, zelfredzaamheid en veerkracht bij onze cliënten, zodat ze beter kunnen omgaan met uitdagingen en positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen.

Praktische (juridische) ondersteuning

Hoewel OMV geen juristen of advocaten in dienst heeft, bieden we juridische (basis) ondersteuning bij vermissingszaken in hoeverre dit mogelijk is. We kunnen cliënten namelijk wel voorzien van informatie en advies, op basis van ervaringen en indien nodig doorverwijzen naar juridische professionals. OMV beschikt namelijk over een veelzijdig netwerk waarbij diverse hulpverleners zich inzetten voor de (juridische) positie van een vermiste en/of de achterblijver(s).

Bijeenkomsten voor lotgenoten

Als onderdeel van onze dienstverlening organiseren we lotgenotenbijeenkomsten om mensen die te maken hebben gehad met vermissing de mogelijkheid te bieden om ervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten vinden één keer in de drie maanden plaats in Utrecht. Om deel te nemen, kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via ons contactformulier. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, hun verhalen kunnen delen, en steun en begrip kunnen vinden bij anderen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad. 

Nazorg

Nazorg kan zowel tijdens als na de vermissingsperiode plaatsvinden en kan variëren van kortdurende tot langdurige begeleiding, afhankelijk van de situatie en behoeften van de betrokkenen. Ons doel is om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin de betrokkenen kunnen werken aan het herstel en welzijn na vermissing.

Diensten zakelijk

Als professional kan u te maken krijgen met achterblijvers van vermissing. OMV vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze doelgroep binnen de hulpverlening. We hebben hierin als doel om bewustwording te creëren binnen onze maatschappij over het thema vermissing. 

Wij bieden onderstaande aan in overleg:

– Gastlessen op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten 
– Basistraining “Omgaan met” aan professionals

*Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op voor de mogelijkheden!Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) - Point Of Change


T
er informatie

Als dynamische organisatie in ontwikkeling zijn we vastberaden om voortdurend te zoeken naar manieren om onze hulpverlening te verbeteren en onze impact te vergroten. We blijven proactief kijken naar mogelijkheden voor ketensamenwerkingen en subsidies, zodat we effectieve en efficiënte hulp kunnen blijven bieden aan degenen die we ondersteunen. 

Diensten Melati Ün

Als freelancer in het sociale domein biedt Melati Ün haar expertise aan op het gebied van social work. Met haar eigen ervaringskennis als pupil én als veelzijdige professional in de jeugdzorg is zij beschikbaar als allround hulpverlener, gastdocent, gastspreker en trainer om te spreken over de uitdagingen in de jeugdzorg en anderen bewust te maken.

Daarnaast is zij ook beschikbaar voor (internationale) freelance opdrachten op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. Haar ervaring stelt haar in staat om mee te denken, oplossingen te vinden voor problemen binnen organisaties en gemeenschappen en bij te dragen aan de ontwikkelingen binnen de sociale hulpverlening.

Door haar culturele achtergrond heeft Melati raakvlakken met verschillende thema’s. Ze is in staat om te werken aan diverse projecten en kan waardevolle inzichten bieden vanuit haar expertise. Haar doel is om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving en anderen te inspireren!

Neem gerust contact op voor meer informatie over mogelijkheden en/of voor het bespreken van een eventuele samenwerking.

"Niet iedereen kan alles doen, maar iedereen kan iets doen"