Skip to content

Tarieven

De gemeente is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de meeste vormen van hulpverlening. Dit geldt bijvoorbeeld voor de hulpverlening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), maar ook voor jeugdzorg en werk en inkomen. Per gemeente is het verschillend hoe de aanbesteding en contracttering zijn geregeld. De financiering is dan ook afhankelijk van de zorgindicatie. 

PGB - Persoonsgebonden Budget

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Dit is een budget dat mensen kunnen krijgen om zelf de zorg en ondersteuning te organiseren die zij nodig hebben. Met een PGB kunnen mensen zelf hun zorgverleners kiezen en de zorg afstemmen op hun persoonlijke situatie en behoeften. U kunt hiervoor een aanvraag bij desbetreffende gemeente indienen.

 

Particulier

Hulpverlening door OMV wordt ook op particuliere basis aangeboden. Het tarief voor een dienst binnen onze hulpverlening kan verschillen en is afhankelijk van de gekozen vorm. Om die reden biedt OMV vrijblijvend een intakegesprek aan om te bespreken welke vorm van hulpverlening het beste bij u past en tevens het bijbehorende tarief.